Köztéri alkotások

Bocskai-szobor

Az 1907-ben felavatott szoborkompozíció - Holló Barnabás alkotása- ma már a város jelképe. A kétalakos műalkotás azt a történelmi pillanatot rögzíti, amikor a nagy erdélyi fejedelem átnyújtja híres kiváltságlevelét a hajdúság egészét jelképező hajdúvitéznek. A szobortalapzat mind a négy oldalának felső peremét egy egy, Bocskai koronáját megjelenítő domborműves ábrázolás ékesíti, mely egyedülálló az országban.

GPS: 47.6728778 21.504887

 

 

 

 

 

 

Táncoló hajdúk

Kiss István alkotása a táncoló hajdúkatonákat ábrázoló, hétalakos kompozíció, mely a hét hajdúvárost, Nánást, Szoboszlót, Dorogot, Böszörményt, Vámospércset, Polgárt, Hadházt szimbolizálja. Az előtérben elhelyezkedő abroncsba zárt malomkő a Hajdúkerület egységét jelképezi.

GPS: 47.673562 21.506708

 

 

 

 Térplasztika

A Bocskai téren található Kosina László alkotása. A város településszerkezetének a kialakulását mutatja be.

GPS: 47.6726824 21.506216900000027

 

 

 

 

Testvérvárosi sétány

Hajdúböszörmény tizenegy testvérvárosát jelképező tömb, mutatja a települések elhelyezkedését és távolságát, mely a városokkal való kapcsolatát jelképezi.

GPS: 47.6726824 21.506216900000027

 

 

 

 

 

 

 

Milleneumi emlékmű

A Bocskai István Gimnázium épülete előtt láthatjuk Győrfi Lajos szobrászművész alkotását.

GPS: 47.673562 21.506708

 

 

 

 

 

 

 

 

Báthory Gábor

A Hajdúsági Múzeum kapualjában karcsú oszlopon az erdélyi fejedelemnek (1589-1613) állított emléket a hálás utókor Fekete Tamás szobrászművész alkotásával. A Múzeum díszudvarán szoborparkot alakítottak ki, ahol azon személyek kaptak helyet, akik munkásságukkal, tevékenységükkel, életművükkel szorosan kapcsolódtak a hajdúsághoz, Hajdúböszörményhez. Így itt találjuk Káplár Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Györffy István, Veres Péter, Sillye Gábor, Bethlen Gábor, Bocskai István, és Király Jenő szobrát.

GPS: 47.6712465 21.5087443

 

 

II. világháborús emlékmű

Varga Imre szobrászművész 1991-ben alkotta. Európa stilizált térképe fölött fájdalommal és gyásszal áthatott arcú nő áll, körülötte réztáblákon a II. világháború hajdúböszörményi áldozatainak névsora.

 GPS: 47.671013 21.4982296

 

 

 

Őseink szoborcsoport

Kálvin téren található Kosina László alkotása, az Őseink című szoborcsoport, melyet 2009-ben a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulója alkalmából adtak át.

GPS: 47.6702866 21.5108887

 

 

 

I. világháborús emlékmű

Gách István alkotása, melyet 1927-ben az akkori kormányzó Horthy Miklós avatott. A szoborkompozíció a város közel kétezer hősi halottjának állít emléket.

GPS: 47.66993 21.511255

 

 

 

 

 1956-os forradalom emlékmű

A Losonczy Géza emlékparkban Varga Imre kompozíciója a Góliátot legyőző Dávidot testesíti meg. Az '56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján, 2006. október 23-án avatták fel.

GPS: 47.66874199999999 21.504706499999998

 

 

 

 

Bocskai (17.) huszárezred

Varga Éva szobrászművész 1996-ban felavatott kompozíciója, mely az 1848-49-es szabadságharc idején a Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztos által szervezett katonáinak emlékét őrzi.

GPS: 47.6735536 21.5145218

           

           

 


  Millecentenáriumi emlékmű

A Szent István téren, égbeszökő oszlopon áll a csodaszarvas, Horváth Tibor alkotása, melyet 1996-ban, a honfoglalás 1100. évfordulóján állították fel.

GPS: 47.66855 21.50856

           

 

 

 

 

 

 

 Magyar szürkebika szobor

Szürke marha szobor jelképe a hajdúknak, mely az élő történelem egy darabja.

GPS: 47.6638406 21.51871570000003